Zmiana Tytuł Autor Status
2020-09-07 10:40:55 Szkoła Podstawowa nr 47 im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinie slewandowski Opublikowany
2020-09-08 11:40:12 Statut Jednostki Organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2020-09-08 11:40:27 Dyrekcja slewandowski Opublikowany
2020-09-08 11:40:41 Rada rodziców slewandowski Opublikowany
2020-09-08 11:40:57 Organ prowadzący slewandowski Opublikowany
2020-09-08 11:41:10 Organ sprawujący władzę slewandowski Opublikowany
2020-09-09 12:59:40 Szkoła Podstawowa nr 47 im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinie slewandowski Opublikowany
2020-09-10 08:28:40 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-10 15:09:44 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-11 14:15:04 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2020-09-14 09:48:54 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-14 09:51:21 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-14 09:52:17 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-16 14:45:30 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-16 14:49:08 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-16 14:56:14 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-18 10:29:29 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2020-09-24 12:21:55 Szkoła Podstawowa nr 47 im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinie slewandowski Opublikowany
2020-09-24 12:49:57 Statut SP 47 slewandowski Opublikowany
2020-09-24 12:51:15 Statut SP 47 slewandowski Opublikowany
2020-09-24 12:52:58 Statut SP 47 slewandowski Opublikowany
2020-09-30 09:09:50 Statut SP 47 slewandowski Opublikowany
2020-09-30 09:29:30 Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 47 w Szczecinie: slewandowski Opublikowany
2020-09-30 14:26:11 Rada rodziców SP 47 slewandowski Opublikowany
2020-11-02 10:07:00 Dokumenty admin Opublikowany
2021-03-08 11:16:00 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-06-02 14:21:39 Sprawozdanie finansowe za 2020 r. k.neuding@sp47.pl Opublikowany
2021-08-24 13:04:40 Sprawozdanie finansowe za 2019 r. k.neuding@sp47.pl Opublikowany
2021-08-24 13:07:02 Sprawozdanie finansowe za 2018 r. k.neuding@sp47.pl Opublikowany
2021-08-26 14:30:09 Statut SP 47 slewandowski Opublikowany
2021-08-26 14:30:51 Statut SP 47 slewandowski Opublikowany
2022-04-07 09:18:40 Statut SP 47 slewandowski Opublikowany
2022-04-07 09:20:32 Organ prowadzący slewandowski Opublikowany
2022-04-07 09:21:29 Organ sprawujący władzę slewandowski Opublikowany
2022-04-07 09:29:35 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2022-04-29 11:40:20 Statut SP 47 slewandowski Opublikowany
2022-04-29 11:45:47 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2022-06-09 14:20:17 Sprawozdania finansowe za 2021 k.neuding@sp47.pl Opublikowany
2022-06-09 14:21:08 Sprawozdania finansowe za 2021r. k.neuding@sp47.pl Opublikowany
2022-09-23 19:16:28 Rada rodziców SP 47 slewandowski Opublikowany
2023-02-09 10:04:17 Statut ZSSP slewandowski Opublikowany
2023-02-09 10:06:26 Statut Jednostki Organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2023-04-03 14:40:32 Statut Jednostki Organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2023-05-08 16:28:09 Sprawozdanie finansowe za 2022 rok k.neuding@sp47.pl Opublikowany
2023-05-08 16:28:48 Sprawozdanie finansowe za 2022 r k.neuding@sp47.pl Opublikowany
2023-10-05 15:22:27 Rada rodziców SP 47 slewandowski Opublikowany
2024-04-25 15:45:10 Sprawozdanie finansowe za 2023 r. k.neuding@sp47.pl Opublikowany