Wydział Oświaty

Nazwa: Wydział Oświaty
Symbol: WOś
E-mail: wos@um.szczecin.pl

 

Do zadań Wydziału Oświaty należy:

  1. Prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Miasto funkcji organu prowadzącego publiczne przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego , placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
  2. Inicjowanie tworzenia, przekształcania, likwidacji i łączenia w zespół publicznych przedszkoli, szkół oraz placówek, o których mowa w pkt 1.
  3. Sprawowanie nadzoru nad działalnością przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w pkt 1.
  4. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją szkół i placówek niepublicznych.
  5.  
  6. Prowadzenie spraw dotyczących pomocy materialnej dla uczniów w celu zmniejszania różnic w dostępie do edukacji.
  7. Prowadzenie spraw związanych z przyznaniem dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie Gminy Miasto Szczecin.
  8. Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów, nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami w zakresie wynikającym z przepisów ustawy Karta Nauczyciela i ustawy Prawo oświatowe.

Portal Edukacyjny

System Informacji Oświatowej:

Wykaz publicznych szkół i placówek oświatowych w Szczecinie:

Wykaz niepublicznych szkół i placówek oświatowych w Szczecinie:

Dodatkowe informacje:

Odniesienia:

 

Pracownicy Wydziału:

 

Ewa Brożek telefon: 91 4245734pokój 350 Referat Programów Wspierających Główny Specjalista (Stanowiska ds. obsługi programów operacyjnych EFS oraz pomocy materialnej dla uczniów )

Jolanta Cętka-Sobotkiewicz telefon: 91 4245661 pokój 363A Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi organizacyjnej przedszkoli publicznych oraz niepublicznych szkół i przedszkoli )

Marek Ciszewski telefon: 91 4245787 pokój 351Referat Programów Wspierających Kierownik Referatu  (Stanowisko ds. obsługi programów operacyjnych EFS oraz pomocy materialnej dla uczniów )

Adrianna Dąbrowska telefon: 91 4245636 pokój 357Stanowisko ds. Systemu Informacji Oświatowej Główny Specjalista

Dawid Gajkowski telefon: 91 4245168 pokój 361 Inspektor

Dorota Gindelman telefon: 91 4245644 pokój 353 Referat Ekonomiczno-Finansowy Inspektor (Stanowisko ds. obsługi finansowej szkół zawodowych, sportowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin )

Martyna Grzegorzewska telefon: 91 4245174 pokój 362 Referat Ekonomiczno-Finansowy Podinspektor

Małgorzata Iskra telefon: 91 4245645 pokój 304 Referat Ekonomiczno-Finansowy Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi finansowej szkół zawodowych, sportowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin )

Anna Jalińska telefon: 91 4245785 pokój 353 Referat Ekonomiczno-Finansowy Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi finansowej gimnazjów i liceów prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin)

Paulina Jankowska telefon: 91 4245786 pokój 364 Referat Ekonomiczno-Finansowy Główny Specjalista

Grzegorz Janowski telefon: 91 4245659 pokój 361 Główny specjalista (Stanowisko ds. obsługi organizacyjnej szkół zawodowych, sportowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin )

Kinga Jatczak telefon: 91 4245663pokój 365Inspektor (Stanowisko ds. obsługi organizacyjnej przedszkoli publicznych)

Anna Kaczkiełło telefon: 91 4245624 pokój 359 Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi organizacyjnej szkół zawodowych, sportowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin )

Beata Kobek telefon: 91 4245171 pokój 355 Inspektor (Stanowisko ds. kadr i awansu zawodowego oraz współpracy ze związkami zawodowymi)

Ewelina Kołodziej telefon: 91 4245640 pokój 304 Główny Specjalista (Stanowisko ds. prognoz, analiz i strategii)

Agnieszka Konieczna telefon: 91 4245788 pokój 353 Referat Ekonomiczno-Finansowy Inspektor

Beata Kostańska telefon: 91 4351120 pokój 364 Referat Ekonomiczno-Finansowy Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi finansowej przedszkoli publicznych oraz niepublicznych szkół i przedszkoli )

Edyta Ksiąg telefon: 91 4245169 pokój 354 Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi organizacyjnej gimnazjów i liceów prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin )

Alicja Lamparska telefon: 91 4245641 pokój 356 Stanowiska ds. Zarządzania Szkołami Inspektor (Stanowisko ds. obsługi organizacyjnej szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin)

Katarzyna Leszczyńska telefon: 91 4245601pokój 361Stanowiska ds. Zarządzania Szkołami Inspektor (Stanowisko ds. przygotowywania i zawierani umów oraz spraw związanych z administrowaniem zasobami oświatowymi)

Dagmara Majewska telefon: 91 4245150 pokój 365 Inspektor (Stanowisko ds. obsługi organizacyjnej przedszkoli publicznych)

Małgorzata Marcisiak telefon: 91 4351253 pokój 364 Referat Ekonomiczno-Finansowy Inspektor (Stanowisko ds. obsługi finansowej przedszkoli publicznych oraz niepublicznych szkół i przedszkoli)

Katarzyna Mazurczak telefon: 91 4245734 pokój 350 Referat Programów Wspierających Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi programów operacyjnych EFS oraz pomocy materialnej dla uczniów )

Ewa Mazurkiewicz telefon: 91 4245639 pokój 363 Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi organizacyjnej szkół zawodowych, sportowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin )

Alicja Nowaczewska telefon: 91 4351136 pokój 362 Referat Ekonomiczno-Finansowy Inspektor (Stanowisko ds. obsługi finansowej szkół zawodowych, sportowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin )

Agnieszka Nykiel telefon: 91 4245638 pokój 355 Stanowisko ds. kadr i awansu zawodowego Inspektor

Iwona Potrykus telefon: 91 4245643 pokój 301 Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Zarządzania Szkołami

Agnieszka Radowska-Mielczarek telefon: 91 4245166 pokój 304 Referat Ekonomiczno-Finansowy Główny Specjalista

Lidia Rogaś telefon: 91 4245643 pokój 303 Dyrektor Wydziału

Ewa Rogowska telefon: 91 4245643 pokój 305 Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Finansowych oraz Programów Wspierających

Marta Rup telefon: 91 4351263 pokój 352 Referat Programów Wspierających Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi programów operacyjnych EFS oraz pomocy materialnej dla uczniów )

Aneta Serdyńska telefon: 91 4245436 pokój 354 Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi organizacyjnej gimnazjów i liceów prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin )

Julita Serwa telefon: 91 4245691 pokój 362A Referat Ekonomiczno-Finansowy Podinspektor (ds. obsługi finansowej szkół zawodowych, sportowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin)

Grażyna Stempińska telefon: 91 4245165 pokój 356 Stanowiska ds. Zarządzania Szkołami Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi organizacyjnej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin )

Monika Szczęśniak-Dykcik telefon: 91 4245646 pokój 353 Referat Ekonomiczno-Finansowy Podinspektor

Beata Trzos-Hrycyk telefon: 91 4245797 pokój 352 Referat Programów Wspierających Główny specjalista  (Stanowisko ds. obsługi programów operacyjnych EFS oraz pomocy materialnej dla uczniów )

Agnieszka Walas telefon: 91 4245836 pokój 350 Referat Programów Wspierających Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi programów operacyjnych EFS oraz pomocy materialnej dla uczniów)

Marta Wiśniewska telefon: 91 4351246 pokój 359 Stanowiska ds. Zarządzania Szkołami Inspektor (Stanowisko ds. obsługi organizacyjnej szkół zawodowych, sportowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin )

Wioletta Wiśniewska telefon: 91 4351298 pokój 350 Referat Programów Wspierających Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi programów operacyjnych EFS oraz pomocy materialnej dla uczniów)

Katarzyna Wróblewska telefon: 91 4245643 pokój 302 Inspektor

Wioletta Zmorzyńska telefon: 91 4245167 pokój 356 Stanowiska ds. Zarządzania Szkołami Główny Specjalista (Stanowisko ds. obsługi organizacyjnej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin )

 

 

metryka

Wytworzył Data utworzenia Data ostatniej zmiany Liczba odsłon
slewandowski 08/09/2020 - 11:41 07/04/2022 - 09:21 447

Rejestr Zmian

Zmiana Autor Status
07/04/2022 - 09:21 slewandowski Opublikowany
08/09/2020 - 11:41 slewandowski Opublikowany